3 mars, 2014 archive

Årets första 1000 km.

Minus 3 mil som sprangs i Stockholm. Februaris 432 km fördelades så här: vila, 30, 10, 10, 20, 15, 15, 20, 10, 20, 20, 20, 20, vila, 31, 5, vila, 15, 25, 10, 20, 20, 10, 20, 15, 25, vila, 25.